Pristatymas

Prekių pristatymas Pirkėjui:
 1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo 
pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių svorį ir vietą:

Pristatymo kaina kai siuntos svoris iki 5 kg
3,50 Eur
Pristatymo kaina kai siuntos svoris nuo 5 kg iki 31,5 kg
5,50 Eur
Pristatymo kaina kai siuntos svoris nuo 31,5 kg iki 75 kg
11,50 Eur
Pristatymo kaina kai siuntos svoris virš 75 kg
22,50 Eur
Pristatymo kaina kai prekių suma didesnė nei 100 Eur

Nemokamai

 4.1. Pristatymas į Kuršių Neriją yra papildomų salygų.
 4.2. Prekių pristatymas už Lietuvos Respublikos teritorijos vykdomas atskiru susitarimu.
 5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių pirkimo metu nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais 
atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais 
atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti 
su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 6. Kiekvienas užsakymas vykdomas kuo greičiau. Kiekvienu atveju dėl pristatymo Pirkėjas bus informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu. Patogų 
prekių pristatymo laiką su Pirkėju suderins užsakymų administratorius.
 7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba 
pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, 
važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo 
dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai 
pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar 
jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl 
prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.